Jdi na obsah Jdi na menu
 


9. Z historie OB

29. 5. 2009

Ze světa

První stránky historie orientačních závodů byly napsány v Norsku, Finsku a Švédsku. Umění orientace bylo zřejmě životní nutností místních obyvatel. Zdokonalovaly se mapy i orientační pomůcky, zdokonalovala se orientační schopnost obyvatel a z životní nutnosti se postupně stávala záliba a konečně sport s přesnými pravidly a soutěžními podmínkami.
    Vůbec první závod v orientačním běhu se konal 31.10.1897 v Oslu. Závodu se zúčastnilo
8 závodníků. Běželo se na mapě 1:30 000, závodní trať měřila 10,5 km a byly na ní pouze tři kontroly.  (zdroj www stránky Historie OB, 1998)
    V roce 1961 se sešli zástupci 10 zemí v Kodani v Dánsku a založili mezinárodní federaci orientačního běhu IOF. Zakládajícími státy byly: Norsko, Dánsko, Švédsko, Finsko, Švýcarsko, Bulharsko, Maďarsko, NDR, Československo, NSR.
Každé dva roky pořádají orientační běžci z některé země mistrovství světa v orientačním běhu.
V roce 1962 a 1964 se běžely závody ještě jen jako mistrovství Evropy, pak se však do mezinárodní federace orientačního běhu přihlásila i Kanada, a tak šampionáty povýšily
na s
větové.  Orientační běh se zatím bezvýsledně uchází o zařazení do programu olympijských
her.

Obrazek

  U nás

    Základní kameny našeho orientačního sportu byly položeny 21.října 1950, kdy gottwaldovský oddíl turistů a lyžařů uspořádal první český OB „Pohár města Zlína“
 
v  Chřibech
v okolí chaty Bunč. Tento závod je od té doby pořádán každoročně.    
    Po roce 1950 začíná systematické provádění orientačních závodů, které byly součástí turistiky. Soutěžilo se ve tříčlenných hlídkách, délka tratí  byla 10 - 14km s 4 -8 kontrolami. Kontroly nebyly vyznačené v mapě, určení kontrol bylo písemné, pokyny dostávaly soutěžící hlídky na jednotlivých kontrolách. Používalo se např. určení místa kontroly jako průsečík spojnic vybraných terénních bodů, které si musela hlídka sama na mapě najít a průsečík zakreslit. Kontroly byly označené papírovou tabulkou  a obsazené. Na některých byly topografické zkoušky pro jednotlivce nebo celou hlídku Předepsaná byla zátěž (pro muže v roce 1953 až 12 kg).

Obrazek

Obrazek

První mapa pro OB (zdroj  www historie OB)

 V roce 1960 došlo ke změně pravidel ve snaze po zjednodušení organizace závodů. Byly odbourány zkoušky, objevily se nové mapy, hlídky byly dvoučlenné,  od roku 1963 jen jednotlivci. V roce 1969 byla u nás vytvořena Československá federace orientačního běhu a tím nastalo osamostatnění orientačního sportu od turistiky. Oficiální název disciplíny se změnil
z orientačního sportu na orientační běh.
    V roce 1973 se OB snaží rozšířit mezi veřejnost a vznikají akce tipu „Buď fit“. První ročník „Kufrování s dominem“ byl uspořádán roku 1983 ve spolupráci ČSOB s Čs. rozhlasem . Tehdy tato akce přivedla do lesa a k mapě hodně zájemců. Tratě byly krátké, postavené v příměstských lesích či parcích. U dětí
i rodičů vzbudila velký zájem po více než desetiletí.
    
V roce 1991 se poprvé na našem území pořádalo  Mistrovství světa 
v orientačním běhu,
také poslední Mistrovství světa v OB proběhlo v termínu
od 10 - 20. 7. 2008 na území ČR v okolí Olomouce.
     Od roku 1992 je orientační běh v České republice řízen Českým svazem orientačního běhu.  Od poloviny 80 let se začaly při zpracování výsledků závodů používat osobní počítače přímo na závodech, s rozvojem a hlavně dostupností počítačové techniky se začalo v devadesátých letech využívat i programů pro kreslení map. V roce 2000 došlo k masovému zavedení elektronického ražení SPORTident. O té doby se ke zpracování a organizování průběhu závodu využívají nejmodernější formy techniky.
    Oddíly orientačního běhu jsou dnes prakticky ve všech větších městech České republiky, většinou mají i své oddíly mládeže. Oddíly jsou sdružovány do oblastí, vyšší jednotkou
je Český svaz orientačního běhu, který je součástí ČSTV. Soutěže  se odehrávají na oblastní a celostátní

(zdroj:kniha 50 let OB)

Pokud se o historii OB zajímáte podrobněji, nezapomeňte navšívit stránky historie OB www.orienteering-history.info/cfirst.php