Jdi na obsah Jdi na menu
 


7. PRŮBĚH ZÁVODU

1. 6. 2009

                                           Prezentace
Po příjezdu do místa shromaždiště je nutné oznámit svou účast na závodě pořadatelům - přihlásit se do některé ze závodních kategorií:

Pokud jste děti a jste na závodě poprvé, určitě půjdete v doprovodu rodičů či zkušenějšího kamaráda - zvolíte tedy kategorii HDR -rodiče s dětmi po fáborcích (v lese bude trať vyznačena červenými fáborky). Pokud si troufáte do lesa sami, přihlásíte se do kategorie H10N (kluci do deseti let po fáborcích) nebo D10N (dívky do deseti let po fáborcích). A pokud jste starší 10 let a troufáte si do lesa poprvé sami, můžete také vyzkoušet kategorii P (pro příchozí - trať už ale není v lese vyznačena fáborky a kontroly nejsou umístěny jen u cest - musíte již trochu umět najít cestu v lese podle mapy sami).

Při prezentaci si poředatel  zapíše vaše jméno, oznámí vám váš startovní čas a zapůjčí vám za drobný poplatek závodní průkazku - čip. Také si vyzvednete popis kontrol pro svoji kategorii, popisy jsou u prezentace volně přístupné k vyzvednutí.                                           Před startem
Jak dlouhá je trať, kolik budu hledat kontrol?
tyto informace zjistíte z popisu  kontrol, jsou připravovány v mezinárodním tvaru v  piktogramech. Z popisu vyčteš důležité údaje o závodě:

 

Obrazek

 

1. Popis pro HDR, trať závodu bude měřit 2.2 km.
2. Výdejna map bude na vydlici cest.
3.První kontrola bude mít číslo 101 a bude umístěna na křižovatce cest.....atd.
4. Celkem budeš hledat 5 kontrol.

Jak dlouho můžu být na trati?

* pořadatelé zpravidla oznamují časový limit, potřebný k zdolání jednotlivých tratí
* překročení limitu znamená, že závodník zabloudil a je diskvalifikován

Kdy se mám dostavit na start?
* čas prvního závodníka +  váš startovní čas dá dohromady čas, kdy máte stát na startovní čáře (např. 10: 00 hod  + 70 = 11 hod. 10 min.)
* podle vzdálenosti na start odhadnete, kdy máte vyjít ze shromaždiště –  je vhodné              počítat přibližně s deseti minutami na kilometr a ještě trochu přidat,aby zbylo několik
   minut rezervy
* před cestou na start se převlečete do vhodného oděvu, nezapomenete si s sebou vzít ČIBUPO (čip, busolu - pokud máš, popis kontrol) .Cestu na start využijete  k rozklusání
.

 


                                             Na startu Obrazek

 * hned po příchodu  zkontrolujte časový údaj na ukazateli, který je umístěný
na začátku startovního koridoru . Přijdete-li pozdě, je zobrazený čas vyšší, než váš startovní čas – ohlásíte se pořadatelům na startu, kteří  s vámi provedou všechny nutné úkony
a odstartují vás, v opačném případě je postup následující:
* když se na ukazateli objeví váš startovní čas, vstoupíte do prvního pole – zde pořadatelé ve startovní listině označí, že jste se dostavili na start a zkontrolují číslo vašeho čipu,  máte čas 1 minutu
na vynulování čipu – čip zasunete do  nulovací jednotky a čekáte, až vám zvukový signál oznámí,
že čip byl vynulován. Neprovedete-li tuto činnost, může se stát, že po doběhnutí závodu nebudete mít v čipu správně označeny všechny kontroly a budete diskvalifikováni.
Na zvukový signál vstoupíte do druhého pole.

-         v druhém poli máte minutu čas na ověření vynulování čipu – čip zasune
do kontrolní jednotky a čekáte na zvukový signál, který oznámí, že byl čip správně vynulován. (Pokud se signál neozve, musíte zpět k nulovací jednotce a provést nulování.). Na zvukový signál postoupíte do třetího pole.
-         ve třetím poli pomocí jednotky zapíšete do čipu startovní čas a na signál
vybíháte na trať – začíná váš vlastní závod, od této chvíle se vám měří závodní čas.

-         o několik metrů dále (nebo hned těsně u startovní čáry) je výdejna map. Mapy jsou zde řazeny podle jednotlivých kategorií, obvyklé řazení je muži vpravo, ženy vlevo, nejmladší kategorie nejblíže. Vyhledáte si svoji kategorii ( HDR). Vytáhnete předsunutou mapu, která
je připravena pro vás. Mapu zorientujete (směry na mapě musí odpovídat směrům ve skutečnosti - když mám na mapě po pravé ruce nakreslenou cestu, musí být i ve skutečnosti v lese po mé pravá straně cesta). A vyrážíte na trať.

 


                                                      Na trati
ObrazekTrať je na mapě zakreslena červenou barvou. Místo výdejny map je označeno trojúhelníkem, každá kontrola je označena kolečkem a pořadovým číslem kontroly na trati. Cíl je označen dvojitým kroužkem. Od poslední kontroly do cíle bývá značený úsek, ten je závodník povinen dodržet. Běžíte od startu od jedné kontroly ke druhé a na kontrolách si označujete  průchod do čipu  Musíte dodržet stanovené pořadí kontrol, ale cestu mezi kontrolami si volíte sami. 

     

Postup mezi kontrolami je opakováním stálých činností:

1. Víte, kde  jste na mapě. (např. u výdejny map jste na mapě v místě trojůhelníku).

2. Mapu zorientujte (podle busoly nebo podle krajiny), aby směry na mapě odpovídaly směrům ve skutečnosti. Mapu mějte zorientovanou po celou dobu závodu. Podle mapy zvolte optimální postup ke kontrole, rozložte jej na několik dílčích orientačně jasných úseků. (např. od výdejny map po cestě doprava, na první vydlici cest se dát po cestě vlevo a po ní až k první kontrole. Po pravé i levé ruce budu mít průběžný les s vývraty) Postupujte úsek po úseku až ke kontrole.

ObrazekObrazek

      Obrazek  3. Kontrola se objeví tam, kde ji čekáte, souhlasí její kódové číslo s číslem v popisu. Např. první kontrola má dle popisu kód 101, stejný kód musí mít i první nalezená kontrola v lese. Pokud souhlasí, označíte průchod kontrolou – zasunete čip do záznamového zařízení a čekáte, až zvukový signál oznámil zápis průchodu kontrolou. 

       Po označení průchodu pokračujete stejným způsobem ke kontrole následující...až do cíle.


Obrazek 

Obrazek 

Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

ObrazekObrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V cíli

  pod cílovým transparentem si naposledy označíte průchod v cílovém zařízení
* v zájmu regulérnosti soutěže odevzdáte v cíli mapu do igelitové tašky
se znaky svého oddílu. Ve stanoveném čase pořadatelé vedoucímu oddílu mapy vrátí a vám zůstane mapa ze závodu na památku
má-li být zařazeni do hodnocení závodu, musíte se na shromaždišti dostavit k tzv. „vyčítání čipu“ – zde vsunete čip do vyčítacího zařízení a počkáte,  až vám zvukový signál oznámí vyčtení čipu. Na připojené tiskárně vám vytisknou cílový lístek. Bude obsahovat vaše jméno, oddíl za který závodíte, dosažený čas, pořadí průběhu jednotlivými kontrolami, doby běhu mezi jednotlivými kontrolami

Obrazek

* závod končí vyhlášením výsledků


Obrazek