Jdi na obsah Jdi na menu
 


10. Z pravidel OB

28. 5. 2009
 • druhy závodů: závod jednotlivců,
                            závod štafet (více závodníků po sobě)
                            závod hlídek  (více současně)
                           denní závody, noční závody, kombinované závody
                            závod s pevným pořadím kontrol, s volným pořadím
                            závod na klasické trati, dlouhé trati (160 - 200 %), krátké (25 - 45 %),
                            zkrácené (55 - 75 %)

 • třídy závodů: otevřené - pro všechny
                          uzavřené (omezené výkonností např. mistrovství republiky)

 • kategorie závodníků: závodníci rozděleni podle níže uvedených kategorií. Závodníci mladší 21 let patří do příslušné kategorie do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhnou věku daného označením kategorie. Závodníci starší 20 let patří do příslušné kategorie od začátku kalendářního roku…
  Závodníci kategorií 35 a starší mohou startovat ve všech mladších kategoriích až do 21 včetně.
  Závodníci kategorií 20 a mladší mohou startovat ve všech starších kategoriích až do 21.
  Závodník může v jednom závodě startovat pouze v jedné kategorii.

  Obrazek

  Obrazek

  Na každém závodě jsou k dispozici kategorie pro příchozí (P) a pro rodiče s dětmi (HDR). Děti ve věku do 10 let si mohou také vybrat, zda-li poběží H,D10 nebo ještě trať s fáborky, ale samostatně bez rodičů H,D 10 N.

   * zakázané oblasti: během závodu nesmí závodník vstoupit do zakázaných oblastí vyznačených na mapě či specifikovaných v pokynech.

  * vybavení závodníka: může být předepsáno pořadatelem. Požaduje-li to pořadatel, musí být startovní čísla nesena na prsou a musí být zřetelně viditelná, pořadatel může požadovat nesení i na zádech. SČ se nesmějí překládat.

  * technické pomůcky závodníka: jediné, které může používat jsou: mapa, čip, popis kontrol i ve vlastní úpravě, vlastní busola, hodinky, svítilna, sporttester, lupa, brýle aj. zdravotní pomůcky

  * start: dostaví-li se závodník vlastní vinou se zpožděním, startuje co možná nejdříve
  po svém příchodu, ale čas mu běží od okamžiku, kdy měl startovat podle startovní listiny. Dostaví-li se na start pozdě vinou pořadatele, je mu přidělen nový startovní čas. Činnost na startu řídí vrchní rozhodčí startu.

  * běh po trati: závodníci se musí chovat co nejtišeji
              - značené úseky musí závodníci proběhnout po celé jejich délce
              - závodník, který závod přeruší, musí ihned odevzdat k vyčtení svůj čip
              - každý závodník musí označit svůj průkaz na každé kontrole své trati,  při                           neoznačení kontroly je závodník diskvalifikován

  * cíl: po proběhnutí cílovou čárou odevzdá závodník mapu, požaduje-li tak pořadatel,
  ve shromaždišti si nechá vyčíst co nejdříve čip

 • fair play: všechny osoby přítomné na závodě v orientačním běhu se musí chovat poctivě a čestně. Závodníci se musí respektovat navzájem, respektovat pořadatele, diváky i místní obyvatele 
   
  -   musí před závodem a během závodu pobývat mimo oblast závodu a nesmí se snažit
      závod ovlivňovat
  - dopování je zakázáno - získávání nespravedlivých výhod, pomoc při běhu
    či navádění  na trati nejsou povoleny
  - závodníci jsou povinni pomoci zraněným běžcům

   

  TOTO JE JEN STRUČNÝ VÝPIS NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO, PŘESNÉ ZNĚNÍ AKTUÁLNÍCH PRAVIDEL NALEZNETE  V ODDÍLE KE STAŽENÍ.