Jdi na obsah Jdi na menu
 


Teoretické základy práce s busolou

14. 6. 2009

                            Orientace mapy podle busoly
►busolu přiložíme k mapě a mapou otáčíme tak dlouho, až  severojižní směr poledníků na mapě   je rovnoběžný se severojižním směrem magnetické střelky na busole
►mapa je zorientována tehdy, souhlasí-li všechny směry na mapě se směry ve skutečnosti

Obrazek

                               
                                        Určení azimutu

Aziimut je úhel, který svírá směr našeho běhu se severním směrem. Měří se pomocí busoly ve stupních, začíná se od severu a postupuje se po směru hodinových ručiček.

Postup určení azimutu:
busolu uchopit do dlaně, aby byla ve vodorovné poloze
►zaměřit směrovou šipku na busole požadovaným směrem postupu
►otáčet otočnou krabicí busoly tak dlouho, až je severní část magnetické střelky
►"v domečku " u označení N (S)
u rysky směrové šipky na otočné stupnici přečíst azimut

Obrazek

Azimut používáme při orientačním běhu jen v některých případech:
►v rovinatém terénu bez nedostatku orientačních bodů
►při dohledávce kontrol

 

                         Přenesení směru běhu z mapy do terénu
 Nejdůležitější při práci s busolou je umět přenášet směr běhu z mapy do terénu. Každý budoucí závodník se to musí co nejdříve naučit. Představte si situaci : máme busolu, mapu, víme odkud kam chceme cestovat podle mapy (např. Náměšť – Karlovy Vary), ale nevíme, kterým směrem. Postup je následující:
► Záměrnou hranu busoly přiložte k mapě ve směru běhu na spojnici vlastního stanoviště
a svého cíle. Pro zapamatování: směrová šipka  na busole, která je rovnoběžná se záměrnou hranou, musí už od počátku ukazovat směr od vašeho stanoviště k cíli.

Obrazek

► Otáčejte kulatou krabicí se střelkou, až jsou rovnoběžné čáry na průhledném dně krabice rovnoběžné s poledníky /severojižními čárami/  na mapě. Sever krabice musí souhlasit
se směrem  k severu mapy, to znamená, že směřuje k jejímu hornímu okraji. Pro zapamatování: sever na busole musí směřovat k severu mapy.

 

Obrazek

►Sejmětě busolu z mapy a otáčejte celou busolou tak dlouho, až severní - červený konec střelky směřuje ke značce S (N) na obvodu otočné krabice. Směr našeho pohybu ukazuje šipka
v podélné ose busoly, její prodloužení do terénu ukazuje směr naší cesty v přírodě.

Obrazek

  zdroj: Malá škola OB, B. Koč

Začátečníkům slouží busola hlavně k orientaci mapy, azimut a přenášení směru běhu
do terénu upotřebí až po zvládnutí základního čtení mapy a abolvování několika závodních tratí pro příchozí.